Ο Κλεισθένης1 απειλή και για δημοτικούς υπαλλήλους: Οι διατάξεις

Δεν του έφταναν οι Αιρετοί, ο Κλεισθένης1 έχει βάλει στο μάτι και τους εργαζομένους.

Υπενθυμίζουμε ότι, μέσα στο χάος των εκλογικών διατάξεων του Ν/Σ, ΜΟΝΟ ο AIRETOS από όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες έχει μέχρι σήμερα ρίξει φως σε Άρθρα του Κλεισθένη1 που αφορούν εργαζομένους.

Ήδη από την 1η στιγμή, στις 3 Μαΐου, σας αναλύσαμε τις διατάξεις που συνεπάγονται υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς αίτησή τους.  Αλλά και πρόσφατα, παρουσιάσαμε τι σημαίνουν πρακτικά για τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών οι ανατροπές στην οικονομική διαχείριση των Δήμων, δεδομένης και της κατάργησης δύο ελέγχων.

Στη χθεσινή ακρόαση των φορέων στη Βουλή, η ΠΟΕ – ΟΤΑ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της Ε.Ε., Ν. Τράκα, ανέδειξε σημαντικές διατάξεις του Ν/Σ για τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Τόνισε τις υποχρεωτικές μετακινήσεις άνευ αιτήσεως, υπογράμμισε τη νέα πραγματικότητα στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε υψηλούς τόνους, έκανε λόγο για “προσχηματικό διάλογο”, εξέφρασε τη διαφωνία της με το Ν/Σ, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν λύνει υφιστάμενα προβλήματα, αλλά “δημιουργεί καινούρια θέματα που οδηγούν σε  ΠΛΗΡΗ  ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ των Υπηρεσιών των Δήμων”.

Ο AIRETOSσας παρουσιάζει ολόκληρη την τοποθέτηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ο Υπουργός θα καταθέσει μέχρι την τελική ψήφιση του Ν/Σ.

«Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Μας καλέσατε για να καταθέσουμε τις προτάσεις για το σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα στη συγκεκριμένη Επιτροπή.  Προτάσεις τις οποίες  θα είχαμε ήδη καταθέσει  στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν εκείνο μας είχε προσκαλέσει στο διάλογο για το Ν/Σ αυτό.

Έτσι σήμερα, είμαστε εδώ, για να δηλώσουμε ότι πρόκειται για ένα ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, που δεν βοηθάει στη λύση των προβλημάτων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Σας δηλώνουμε  λοιπόν ότι ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ  ΜΕ  ΤΟ  Ν/Σ  ΑΥΤΟ που απασχολείται κυρίως με τον τρόπο ανάδειξης των Αιρετών της Τ.Α. και επί τη ευκαιρία σας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι σαν ΠΟΕ-ΟΤΑ είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής με την προϋπόθεση να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Δήμων.

Διαφωνούμε, διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και των Νομικών Προσώπων, τα οποία ΟΧΙ  ΜΟΝΟ  ΔΕΝ  ΛΥΝΕΙ το συγκεκριμένο Ν/Σ, καθώς παραμένουν άλυτα προβλήματα που ήδη είχαν δημιουργηθεί με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, και αντιθέτως ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ θέματα που οδηγούν σε ΠΛΗΡΗ  ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ των υπηρεσιών των Δήμων, και συγκεκριμένα:

1)      Δίδεται η δυνατότητα με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Ο.Δ.) να αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη μελέτη και εκτέλεση έργων, ενώ θα μπορούσε να γίνει από το διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας που εσείς συστήνετε (αρ.180), Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος θα είναι σύνδεσμος ειδικού σκοπού με αρμοδιότητα τη μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου. (Να υποψιαζόμαστε ιδιωτικοποίηση των Τεχνικών υπηρεσιών στους Δήμους;).

2)      Στο Διαδημοτικό Σύνδεσμο που εσείς θα δημιουργήσετε, διαπιστώνουμε ότι οι υπάλληλοιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΧΩΡΙΣ  ΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥΣ, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Δήμων που μετέχουν στον Σύνδεσμο έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάταξη ή απόσπαση.

3)      Υποχρεώνετε τους Δήμους που δεν έχουν υπηρεσία δόμησης να συστήνουν την υπηρεσία αυτή (αρ.181) ενώ δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό.

4)      Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής, εκδίδει χρηματικά εντάλματα, ενώ την αρμοδιότητα αυτή είχε ο Δήμαρχος. Ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους ο Δήμαρχος αναθέτει την αρμοδιότητα λόγω έλλειψης προσωπικού σε υπάλληλο που ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του (άρθρο 204). ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ λοιπόν στη ρύθμιση αυτή, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι πιέσεις που θα υφίστανται οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι μεγάλες, θα αναγκάζονται να υπογράφουν εντάλματα για τα οποία θα έχουν τις αντιρρήσεις τους, χωρίς να  προστατεύονται από τυχόν διώξεις τους, ενώ οι Δήμαρχοι από το άρθρο αυτό απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους.

5)      Στο αυτοτελές γραφείο του Δημοτικού Διαμεσολαβητή(αρ.160) θα υπηρετούν δημοτικοί υπάλληλοι για τους οποίους αυτός θα ασκεί πειθαρχική αρμοδιότητα και θα μπορεί να τους επιβάλλει ποινές. Διερωτώμεθα, οι υπάλληλοι θα έχουν έναν ακόμα πειθαρχικώς προϊστάμενο; Καθώς ήδη ξέρουμε ότι αυτή την αρμοδιότητα την έχουν οι προιστάμενοι.

6)      Αναφέρετε ότι συστήνονται ΦΟΔΣΑ είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως Α.Ε. Οι ΦΟΔΣΑ λοιπόν αυτοί συντάσσουν Ο.Ε.Υ. και εκεί προβλέπονται οι θέσεις του “αναγκαίου προσωπικού” . Τι ακριβώς εννοείται εδώ; Δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει ΟΛΟ το προσωπικό που ήδη υπηρετεί;

7)      Στη συγκρότηση διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Δήμων (αρ.91) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με αναλογία πλειοψηφίας-μειοψηφίας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα καταργείτε την διάταξη αυτή και το σύνολο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζεται με ψηφοφορία από το Δημοτικοί Συμβούλιο. Δημιουργείται το ερώτημα, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτά τα Διοικητικά Συμβούλια; Διότι καμία αναφορά δεν γίνεται για την εκπροσώπηση των εργαζομένων όπως ισχύει σήμερα.

8)      Ένα ακόμα θέμα για το οποίο έχουμε τις αντιρρήσεις μας και το οποίο είναι πάγιο αίτημά μας είναι η συμμετοχή εκπροσώπων των Δ.Σ των Σωματείων στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ.

9)      Βέβαια υπάρχουν πολλά θέματα.  Θέματα του ν.3463/2006,άλλα ζητήματα στην Τ.Α., τι θα γίνει με τις ΚοινωνικέςΔομές,Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, που ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 15 χρόνια, ως Κυβέρνηση έχετε δεσμευτεί ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα γίνουν αορίστου χρόνου.

Υπάρχουν τεράστια συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την Τ.Α., η οποία ήδη θρηνεί 40 νεκρούς.  Και η ερώτηση είναι ότι σε αυτό το πολύ σοβαρό Ν/Σ που έχετε σήμερα δεν γίνεται μία αναφορά πως θα προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τα προβλήματα που υπάρχουν.  Παράδειγμα, πριν 1,5 μήνα θρηνήσαμε τους τελευταίους νεκρούς στην Τήνο και ακόμη περιμένουμε τον Εισαγγελέα να βγάλει πόρισμα.  Θα υπάρχουν ποινικές διώξεις σε αυτούς που δεν προστατεύουν τους εργαζόμενους με τα μέσα ατομικής προστασίας;

Κλείνοντας λοιπόν και αφού αναφέρθηκα, ενδεικτικά, σε ορισμένα από τα πολλά θέματα που  απασχολούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο συγκεκριμένο Ν/Σ, διαπιστώνω με λύπη μου ότι για άλλη μια φορά γίνεται μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμού της Τ.Α.χωρίς τους βασικούς παράγοντες αυτής, που δεν είναι άλλοι από την κοινωνία και τους εργαζομένους στους Δήμους, που καθημερινά και με κίνδυνο της ζωής τους δίνουν την μάχη για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Δήμων».

 airetos.gr